eFaktura

Elektroniczny odpowiednik tradycyjnego papierowego dokumentu
O eFakturze

eFaktura to elektroniczny odpowiednik tradycyjnej papierowej faktury. Zawiera te same dane, a dzięki internetowi jest dostępna w każdej chwilii z dowolnego miejsca na świecie. Zarówno dokument papierowy jak i jego elektroniczny odpowiednik mają taką samą wartość prawną. Różni je tylko rodzaj nośnika. Można więc eFakturę przedstawiać Urzędowi Skarbowemu oraz innym organom podatkowym do udokumentowania poniesionych wydatków za usługi czy towary.

Odbiorcą eFaktury może stać się każdy. Obecnie nie istnieje wymóg uzyskiwania pisemnej zgody na otrzymywanie dokumentów.

System Obsługi eFaktur przetwarza i wysyła eFaktury do miliona użytkowników w ciągu 24h.Jak to działa

eFaktura dostosowana jest do indywidualnych potrzeb wystawcy. Proces rozpoczyna się od przesłania danych na szyfrowany serwer SFTP. Następnie odpowiednio przygotowane na ich podstawie eFaktury mogą zostać opatrzone podpisem elektronicznym, znacznikiem czasu, a także poświadczeniem wiarygodności podpisu kwalifikowanego – DVCS. W ten sposób zabezpieczone dokumenty przekazywane są do Systemu Obsługi eFaktur, w którym dostępne są dla Wystawcy i jego Klientów. Istnieje możliwość wysyłania obrazów dokumentów na adresy mailowe odbiorców końcowych. Do każdej wystawionej eFaktury wysyłamy eAwizo, czyli powiadomienie o pojawieniu się faktury w systemie i terminie zapłaty. Na życzenie Wystawców eFaktur integrujemy System z ich e-BOK-iem, tak by jego klienci mieli dostęp do swoich dokumentów, poprzez jego stronę internetową.Korzyści

 • pozytywny wpływ na przepływy finansowe (szybki czas dostarczenia faktury, wysyłki powiadomień o dokumencie oraz możliwość wysyłania powtórnych powiadomień e-mailowych)
 • eliminacja kosztów związanych z wysyłką faktur papierowych
 • pełen dostęp do dokumentów przez Wystawcę i odbiorcę końcowego przez 24h/dobę
 • dostęp do informacji, czy Klient końcowy odebrał dokument
 • pozytywny wpływ na środowisko – eliminacja zużycia papieru na wydruk faktur
 • elastyczność w dostosowaniu eFaktury do indywidualnych potrzeb Wystawcy dokumentów
 • możliwość utworzenia grup uprawnień w dostępie do poszczególnych eFaktur
Bezpieczeństwo

 • szyfrowane łącza i serwery do przekazywania danych
 • bezpieczeństwo dokumentów pod kątem prawnym – podpis kwalifikowany gwarantuje wiarygodność dokumentów w obliczu Organów Kontrolujących
 • certyfikaty bezpieczeństwa: SSL- dla portalu, przez który udostępniane są dokumenty, Professional ID – certyfikaty dla użytkowników logujących się po stronie klienta do portalu, certyfikaty bezpieczeństwa zawarte w korespondencji e-mailowej zawierającej obrazy eFaktur lub powiadomienia o wystawieniu dokumentów
 • nowoczesne Centrum Danych, w którym przetwarzane są dane i przechowywane serwery z dokumentami